Stichting Budget Support Assen

Helpt ook jou in moeilijke tijden!

Wij helpen mensen hoe doen we dat?

Consulenten bezoeken de cliënten thuis in hun vertrouwde omgeving. Daardoor kan snel een beeld gevormd worden van de woonsituatie en de financiële administratie. Een op maat gesneden plan van aanpak kan in korte tijd worden opgesteld waardoor bijvoorbeeld huisuitzetting, afsluiting van water, gas en/of elektriciteit kan worden voorkomen.                                                          

Er wordt hulp geboden  met praktische zaken. Bijvoorbeeld tips om uitgaven aan te passen op inkomsten,  hulp bij het bijhouden van een huishoudboekje. Samen met cliënten worden formulieren ingevuld, er wordt  contact opgenomen met instanties, en er wordt samengewerkt/doorverwezen naar andere instanties, kortom: Samen met de client wordt gewoon gedaan wat nodig is!

Vrijwillig aantal uur besteed tot nu toe

Mensen al geholpen in 2019

Vrijwillgers

Hoe Jij Kan Helpen

Sinterklaas actie
Kerst actie
*
Kleding uitleen

Onze missie

Stichting Budget Support wil resultaatgericht cliënten met raad en daad bijstaan. De cliënt blijft daarbij de regisseur over zijn eigen leven, m.a.w. hij blijft zelf aan het roer staan en baas over zijn financiën. De cliënt moet te allen tijde met respect behandeld worden. Geloof, gender, etnische afkomst spelen hierin geen rol

Stichting Budget Support Assen

Zet zich in voor mensen die het financieel en vaak ook sociaal moeilijk hebben. Stichting Budget Support wil er samen met gemeente, donateurs, en hulpverleners voor zorgen dat niemand meer tussen wal en schip hoeft te raken.  Onze consulenten functioneren als vangnet of springplank voor personen met urgente noden en zetten zich er voor in het leven van cliënten te verbeteren. We hebben geen oordeel over hoe problemen zijn ontstaan, we kijken alleen naar hoe we ze kunnen oplossen.

Stichting Budget Support

Neemt cliënten niet het roer uit handen, maar staat met raad en daad bij. Cliënten blijven  zelf de baas over hun financiën.

Missie

-het bieden van een luisterend oor
-cliënten te leren budgetteren -hulp te bieden bij schuldsanering / beschermingsbewind
-cliënten duurzaam te begeleiden